Thuiszorg en de zorgverzekering

Gepost op door in de categorie Gezondheid

Elk jaar vinden weer veel wijzigingen plaats in de Nederlandse zorg. Het Nederlandse zorgstelsel kost enorm veel geld en dreigt onbetaalbaar te worden. Daarom zullen ook in 2015 de nodige wijzigingen plaatsvinden. De wijzigingen die op stapel staan zullen vooral ouderen en hulpbehoevenden treffen.

Momenteel beslist de Tweede Kamer namelijk over plannen om de AWBZ, de wet waaruit langdurige zorg wordt betaald, te hervormen. Wanneer de plannen doorgaan, wat zeer waarschijnlijk is, zal de AWBZ verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de Wet langdurige zorg (Wlz). Door het veranderen van de wet zullen sommige zorgtaken onder de gemeente gaan vallen, anderen worden de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar.

Zo zal begeleiding en dagbesteding onder de gemeente gaan vallen, nu wordt dit nog vergoed door de AWBZ. Verpleging en verzorging aan huis zullen echter de verantwoordelijkheid worden van de zorgverzekeraar. Het is het plan dat alleen diegenen die permanent zorg nodig hebben ook een plek krijgen in een thuiszorginstelling. Het beleid zal er dan ook op gericht zijn mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Ziektekostenverzekering vergelijken is door de wijzigingen in de thuiszorg des te belangrijker geworden.

Thuiszorg zal ook in de toekomst worden uitgevoerd door betrouwbare en betrokken thuiszorgmedewerkers, zoals Green Star Zorg in Rotterdam, een professionele en vertrouwde thuiszorgorganisatie.

Geschreven door:

admin

Nog geen reacties

Reageer