Relatietherapie: los relationele problemen op

Gepost op door in de categorie Gezondheid

Wat is relatietherapie?

Het leven bestaat grotendeels uit relaties. Binnen die relaties ontstaat soms wrijving als bepaalde pijn uit het verleden niet is verwerkt. Dit kan zijn effect hebben op een liefdesrelatie die wordt aangegaan tussen twee mensen. Om bepaalde pijn uit het verleden te verwerken of door anders tegen dingen te leren aankijken in het hier en nu, kan relatietherapie worden ingezet. Relatietherapie kan ook wel worden gezien als een verzamelnaam voor psychotherapie die wordt ingezet om relatieproblemen op te lossen. In het specifiek houdt relatietherapie zich bezig met het oplossen van problemen tussen twee partners.

Waarvoor kun je het gebruiken?

Als je als partners tegen problemen aanloopt waar je niet meer uitkomt, kan relatietherapie worden ingezet. Elke relatie wordt gekenmerkt door ergernissen, spanningen of ruzies. Dit is normaal en hoeft niet direct als problematisch ervaren te worden. Als een relatie gekenmerkt wordt door bijvoorbeeld jaloezie, ontrouw of individuele psychische problemen van een partner, kan relatietherapie uitkomst bieden. Een relatietherapeut brengt de problemen in kaart die er kunnen spelen in de relatie. In de relatietherapie wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen om deze problemen te kunnen oplossen. Dit gebeurt door middel van gesprekssessies. De neerwaartse spiraal kan daardoor verbroken worden en partners leren bijvoorbeeld om op een betere wijze te communiceren.

Vaak wordt relatietherapie als laatste redmiddel ingezet om een relatie te redden. Hoe langer er gewacht wordt met het inzetten van deze therapie, hoe groter de kans is dat de relatie zal stuklopen. Tijdig aan de bel trekken bij structurele problemen is daarom belangrijk.

Wordt het vergoed door de zorgverzekering?

Relatietherapie kan in verschillende vormen worden aangeboden. Zo heb je de keuze uit gedragstherapie, psychoanalytische relatietherapie, oplossingsgerichte therapie, een alternatieve therapie of relatietherapie via het internet. Gemiddeld vinden er zo’n 10 tot 20 sessies plaats per ‘probleem’. Uiteraard is dit afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Er is geen vergoeding vanuit de basisverzekering voor relatietherapie. Deze vorm van hulpverlening valt namelijk niet onder de eerstelijns psychologische zorg of GGZ. Alleen als de therapie wordt ingezet als behandeling van een psychische stoornis wordt relatietherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Soms kan relatietherapie wel worden vergoed vanuit de basisverzekering, vaak kom je dan wel uit bij de duurdere aanvullende verzekeringen.

Geschreven door:

admin

Nog geen reacties

Reageer