Wat zit er in het basispakket?

Elke Nederlandse ingezetene is verplicht over een zorgverzekering te beschikken. Alle zorgkosten waar je verplicht voor verzekerd moet zijn, zijn samengebracht in het basispakket, oftewel de basisverzekering. De basisverzekering biedt dekking voor beperkt aantal zorgkosten, voor alles dat buiten het basispakket valt kun je je aanvullend verzekeren.

Dekking basispakket 2016

Elk jaar wordt de wettelijke dekking van het basispakket vastgesteld. Het volgende valt in 2016 onder de dekking van het basispakket:

  • Zorg van huisartsen en medisch specialisten
  • Verblijf in het ziekenhuis
  • Een scala aan medicijnen
  • Kraamzorg
  • Basis tandheelkundige zorg tot 18 jaar
  • Kunstgebit en kaakchirurg