Eigen risico

De uit de hand lopende zorgkosten in Nederland zijn een veelbesproken onderwerp in de Nederlandse politiek. Om de zorgkosten nog enigszins onder controle te houden is sinds 1 januari 2008 het eigen risico voor zorgverzekering van kracht. Voor 2008 gold de no-claim regeling waarbij een verzekerde geld retour kreeg dat niet besteed was.

Eigen risico 2017

Het minimaal, wettelijk vastgesteld, eigen risico bedraagt in 2017 385 euro. Dit bedrag is vrijwillig te verhogen tot 885 euro in stappen van 100 euro. Het verhogen van het eigen risico betekent een lagere premie, in geval van zorgkosten kan het echter zo zijn dat je veel meer kosten zelf moet betalen.

Het eigen risico geldt niet voor alle zorgkosten. Voor de volgende zaken geldt geen eigen risico:

  • Huisartsbezoeken
  • Griepprik (alleen voor risicogroepen)
  • Kraamzorg en verloskundige hulp
  • Bevolkingsonderzoeken zoals het borstkankeronderzoek

Eigen risico 2017

Onlangs is een akkoord bereikt over het definitieve eigen risico voor 2017: het wettelijk verplicht eigen risico wordt niet verhoogd en blijft, net als in 2016, 385 euro.

Om lagere inkomens tegemoet te komen wordt er een vergoeding gegeven voor de kosten van de zorgverzekering. Hoe hoog deze vergoeding is voor 2017 wordt eind november 2016 bekend gemaakt.