Aanvullende zorgverzekeringen uitgelegd

Elke Nederlandse ingezetene is verplicht over een zorgverzekering te beschikken. Hiermee wordt de basisverzekering bedoeld, een pakket aan zorg dat de overheid verplicht verzekerd heeft gesteld. De vergoedingen in dit basispakket zijn bij wet omschreven en zijn bij elke zorgverzekeraar gelijk. De basisverzekering dekt slechts een beperkt aantal zorgkosten daarnaast wordt vrijwel elk jaar de dekking van het basispakket kleiner.

Aanvullende Verzekeringen

Om niet voor nare verrassingen te komen staan in het geval van uitzonderlijke zorg kun je voor een aanvullende zorgverzekering kiezen. De dekking van aanvullende zorgverzekeringen wordt, anders dan de basisverzekering, vastgesteld voor zorgverzekeraars zelf. Zorgverzekeraars kunnen zelf kiezen welke zorgkosten een aanvullende zorgverzekering vergoedt en hoeveel deze verzekering kost. Daarom bestaan er tussen zorgverzekeraars enorme verschillen in de dekking en prijs van aanvullende zorgverzekeringen. De meest populaire zorgverzekeringen zijn de aanvullende tandheelkundige zorg die een ruimere dekking heeft voor tandartskosten. Voor volwassenen zit namelijk amper dekking voor tandheelkundige zorg in het basispakket. Ook een aanvullende verzekering met extra vergoedingen voor fysiotherapie is populair, voornamelijk onder sporters.

Premie versus Dekking

De premies en dekkingen van aanvullende zorgverzekeringen verschillen sterk. Het is daarom verstandig goed na te denken over welke zorg je mogelijk nodig zal hebben. Vergelijk zorgverzekeringen om de beste aanvullende zorgverzekering voor jouw situatie te vinden.